موضوعات: علوم اجتماعی
تعداد عنوان ها: 39
مبانی مددکاری اجتماعی
محمد زاهدی اصل
350,000 280,000
تحلیل نهادی جرم در ایران
مسعود عالمی نیسی
400,000 320,000
مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام
محمد زاهدی اصل
250,000 200,000
تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی
ال-آر.هولسی ؛ نادر سالار زاده امیری
200,000 160,000
چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ رضا امیدی
100,000 80,000
کارآفرینی و تعاون
جعفر هزار جریبی
250,000 200,000
چکیده مقالات همایش ملی استقلال دانشگاه‌ها: چالشها و راهبردها
به کوشش محمد زاهدی اصل؛ آناهیتا مصطفوی
100,000 80,000
کمره نامه
مرتضی فرهادی
450,000 360,000
مجموعه مقالات ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه
به کوشش محمد زاهدی اصل؛ علی اکبر تاج مزینانی
100,000 80,000
کار گروهی با نوجوانان (اصول و کاربرد آن)
محمدحسین بازرگانی؛ اندرو مالکوف
200,000 160,000
صور ابتدایی حیات مذهبی
نادر سالار زاده امیری؛ امیل دورکهیم
200,000 160,000
خودکشی
امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری
180,000 144,000
درآمدی بر جامعه شناسی علمی انتقادی
ارل ببی؛ محمد حسین پناهی
100,000 80,000
نظریه های مددکاری اجتماعی
عزت الله سام آرام
100,000 80,000
حرفه مددکاری اجتماعی ازدیدگاه جامع
لوئیز جانسون؛ محمدحسین بازرگانی
110,000 88,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه