تعداد عنوان ها: 34
مددکاری اجتماعی مهارت کار با گروهها(جلد دوم)
منیر السادات میر بهاء؛ اکبر بخشی نیا
100,000
مددکاری و مراقبت اجتماعی
مالکوم پین؛ مالکوم پین؛ فاطمه زواره یی؛ فاطمه زواره یی
100,000
مدیریت یکپارچه شهری
علیرضا دبیر
100,000
مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام
دکتر محمد زاهدی اصل
150,000
مهارتهای کمک کردن به خانواده ،افراد و گروهها(جلداول)
منیر السادات میر بهاء؛ اکبر بخشی نیا
100,000
موزه هایی در باد
مرتضی فرهادی
150,000
نظریه های مددکاری اجتماعی
عزت الله سام آرام
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه