موضوعات: حقوق و علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 55
حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد (ویرایش چهل و دوم)
دپارتمان اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد ؛ غلامعلی مصدق
850,000 680,000
حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)
محمدرضا ضیائی بیگدلی
500,000 400,000
تقابل‌گرایی اروپا با امریکا: از پیدایی امریکا تا بعد از یازدهم سپتامبر
اصغر کیوان حسینی؛ با همکاری فاطمه دانشور محمدزاده‌گان
290,000 232,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد دوم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
500,000 400,000
اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی
آرامش شهبازی
250,000 200,000
سیاست از منظر امام علی (ع)
حسین سلیمی
150,000 120,000
جرم سیاسی در حقوق ایران
قدرت الله رحمانی
150,000 120,000
چکیده مقالات همایش بین المللی ابعاد حقوقی - جرم شناختی تروریسم
حسنعلی موذن زادگان؛ بهزاد رضوی فرد
200,000 160,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد سوم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
250,000 200,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد پنجم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
300,000 240,000
چکیده رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی
همایون حبیبی؛ بلز چیکایا
120,000 96,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد چهارم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
250,000 200,000
جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه
بهزاد رضوی فرد
100,000 80,000
مجموعه مقالات همایش دیپلماسی هسته‌ای ایران
کیهان برزگر؛ علی اسمعیلی اردکانی
100,000 80,000
ژئوپولیتیک خوزستان و تهدیدات خارجی
اصغر جعفری ولدانی
130,000 104,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه