تعداد عنوان ها: 49
دیدگاهها بررسی جنگ خلیج فارس
ابراهیم زارعی
100,000
درآمدی بر شناخت و سنجش فرهنگ سیاسی
دکتر احمد گل محمدی
100,000
دشمنان سرویس اطلاعاتی
ریچارد ک. بتس؛ ریچارد ک. بتس؛ رضا مراد صحرایی؛ رضا مراد صحرایی
100,000
دموکراسی لیبرال و منتقدان آن
اپریل کارتر؛ اپریل کارتر؛ حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی؛ جفری استوکس؛ حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی؛ جفری استوکس
100,000
رهیافت بومی سازی علوم سیاسی
دکتر ابراهیم برزگر
100,000
ژئوپولیتیک خوزستان و تهدیدات خارجی
دکتر اصغر جعفری ولدانی
130,000
سیاست از منظر امام علی (ع)
دکتر حسین سلیمی
150,000
سه قرن با جنبش های اسلامی
دکتر حمید صالحی؛ حمید صالحی؛ عماد اصلانی مناره بازاری؛ عماد اصلانی مناره بازاری
130,000
فرانظریه اسلامی روابط بین الملل
سید جلال دهقانی فیروز آبادی
170,000
کتابچه مقدماتی پیشگیری از تکرار جرم
دکتر حسین غلامی؛ حسین غلامی؛ حمیدرضا نیکوکار؛ حمیدرضا نیکوکار
120,000
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر
باهمکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
100,000
مجموعه مقالات همایش دیپلماسی هسته ای
کیهان برزگر؛ علی اسمعیلی اردکانی
100,000
مطالعات میان رشته ای
ابراهیم برزگر
100,000
نظریه های روابط بین الملل
سید حسن میر فخرائی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه