تعداد عنوان ها: 44
from materiaIism to IdeationaIism
حسین سلیمی
100,000
آسیای مرکزی بعد از 2014
استفان جی بلانک؛ استفان جی بلانک؛ سید حسن میر فخرایی؛ سید حسن میر فخرایی
100,000
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
دکتر حسن دادبان
100,000
بنیادگرایی یهودی
لارونس یت زیلبرشتاین؛ شجاع احمدوند؛ ویراسته ی لارونس یت زیلبرشتاین؛ لارونس یت زیلبرشتاین؛ شجاع احمدوند؛ ویراسته ی لارونس یت زیلبرشتاین
100,000
تحول گفتار قدرت در اسرائیل
شجاع احمدوند
100,000
جستارهایی پیرامون حقوق بین الملل (دورۀ دو جلدی)
دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی؛ محمدرضا ضیائی بیگدلی
300,000
جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه
بهزاد رضوی فرد
100,000
حقوق انرژی و محیط زیست
رزماری لیستر؛ آدریان برد بروک؛ دکتر آرامش شهبازی
100,000
حقوق جزای عمومی(جلد اول)
حسن دادبان
100,000
حقوق جزای عمومی (جلددوم)
گاستون استفانی؛ گاستون استفانی؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک
100,000
دیدگاهها بررسی جنگ خلیج فارس
ابراهیم زارعی
100,000
درآمدی بر شناخت و سنجش فرهنگ سیاسی
دکتر احمد گل محمدی
100,000
دشمنان سرویس اطلاعاتی
ریچارد ک. بتس؛ ریچارد ک. بتس؛ رضا مراد صحرایی؛ رضا مراد صحرایی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه