تعداد عنوان ها: 42
اقتصاد خرد (جلد اول)
رابرت اچ. فرانک؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده
100,000
کارایی و بهره وری از دیدگاه اقتصادی
علی امامی میبدی؛ موسی خوشکلام خسروشاهی؛ روح الله مهدوی
100,000
اقتصاد کشاورزی
نعمت‌اله اکبری؛ مصطفی شریف
100,000
سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی
ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میرنظام سجادی
150,000
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب؛ پیتر کالوو؛ ژئو فری واگ
100,000
اقتصاد صنعتی(جلد دوم)
محمد قلی یوسفی
100,000
اقتصاد صنعتی(جلد اول)
محمد قلی یوسفی
100,000
گزیده مطالب اساسی اقتصاد خرد
احمد ایازی؛ ام فوگیل
100,000
راههای گوناگون توسعه اقتصادی
احمد مجتهد؛ ریچارد پومفرت
100,000
اختلاف نظرها در اقتصاد کلان
مهدی تقوی؛ ک.الک کریستال؛ سایمون پرایس
100,000
اقتصاد کلان (جلد دوم)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000
اقتصاد کلان (جلد اول)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000
درآمدی بر سرمایه و توسعه
محمد ستاری فر
100,000
تئوری حمایت
احمد شاه رکنی؛ دبلیو.ام کوردن
100,000
مبانی اقتصاد ریاضی
احمد کورس؛ محمود تاجدار
100,000
برنامه ریزی و بودجه بندی در کشورهای فقیر
علی پارساییان؛ ویلدا وسکی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه