موضوعات: ������������
تعداد عنوان ها: 36
اختلاف نظرها در اقتصاد کلان
مهدی تقوی
100,000 80,000
اصول بهینه یابی پویا
آلفا سی.چیانگ؛ آلفا سی.چیانگ؛ عباس شاکری،فریدون اهرابی؛ عباس شاکری،فریدون اهرابی
200,000 160,000
اقتصاد تعاون
علیرضا شیرانی
100,000 80,000
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب
100,000 80,000
اقتصاد خرد (جلد اول)
رابرت اچ. فرانک؛ رابرت اچ. فرانک؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده
100,000 80,000
اقتصاد خرد (جلد دوم)
حمید آماده؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده؛ رابرت اچ. فرانک؛ ذکریا فرج زاده؛ رابرت اچ. فرانک
100,000 80,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل
مهدی تقوی
100,000 80,000
اقتصاد صنعتی(جلد اول)
محمد قلی یوسفی
100,000 80,000
اقتصاد صنعتی(جلد دوم)
محمد قلی یوسفی
100,000 80,000
اقتصاد کشاورزی
نعمت اله اکبری؛ نعمت اله اکبری؛ مصطفی شریف؛ مصطفی شریف
100,000 80,000
اقتصاد کلان
دکتر چارلز اروینگ جونز؛ اسفندیار جهانگرد؛ مهدی کرامت فر
300,000 240,000
اقتصاد کلان
مهدی تقوی
250,000 200,000
اقتصاد کلان (جلد اول)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000 80,000
اقتصاد کلان (جلد دوم)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000 80,000
اقتصاد مدیریت با تاکید برتئوری نظریه بازی ها
تیموتی.سی.جی. فیشر؛ رابرت جی. واشیک؛ شهرزاد برومند
300,000 240,000
اققصاد کلان
گریگوری ان.منکیو؛ دکتر علی پارسائیان؛ دکتر حمید رضا برادران شرکاء
130,000 104,000
برنامه ریزی و بودجه بندی در کشورهای فقیر
دکتر علی پارساییان
100,000 80,000
تجارت بین الملل
مهدی تقوی؛ تیمور محمدی
250,000 200,000
تحلیل های پویای اقتصادی
دکتر مهدی تقوی
100,000 80,000
تئوری حمایت دبلیو.ام.کوردن
دکتر احمد شاه رکنی
100,000 80,000
درآمدی بر سرمایه و توسعه
دکتر محمد ستاری فر
100,000 80,000
دستنامه مدیریت فناوری اطلاعات
حبیب رودساز
250,000 200,000
راههای گوناگون توسعه اقتصادی
احمد مجتهد
100,000 80,000
رشد اقتصادی (جلد اول)
مهدی تقوی
250,000 200,000
رشد اقتصادی(جلد دوم)
مهدی تقوی
250,000 200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه