موضوعات: اقتصاد
تعداد عنوان ها: 39
اختلاف نظرها در اقتصاد کلان
مهدی تقوی؛ ک.الک کریستال؛ سایمون پرایس
100,000
اصول بهینه یابی پویا
آلفا سی.چیانگ؛ عباس شاکری؛ فریدون اهرابی
200,000
اقتصاد تعاون
علیرضا شیرانی
100,000
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب
100,000
اقتصاد خرد (جلد اول)
رابرت اچ. فرانک؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده
200,000
اقتصاد خرد (جلد دوم)
حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده؛ رابرت اچ. فرانک
200,000
اقتصاد صنعتی(جلد اول)
محمد قلی یوسفی
100,000
اقتصاد صنعتی(جلد دوم)
محمد قلی یوسفی
100,000
اقتصاد کسب و کار
شهزاد برومند جزی؛ اندرو گیلسپی
250,000
اقتصاد کشاورزی
نعمت‌اله اکبری؛ مصطفی شریف
100,000
اقتصاد کلان
گریگوری ان.منکیو؛ علی پارسائیان؛ حمید رضا برادران شرکاء
130,000
اقتصاد کلان
مهدی تقوی
250,000
اقتصاد کلان
دکتر چارلز آی جونز؛ دکتر اسفندیار جهانگرد؛ دکتر مهدی کرامت فر
500,000
اقتصاد کلان (جلد اول)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000
اقتصاد کلان (جلد دوم)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000
اقتصاد مدیریت با تاکید برتئوری نظریه بازی ها
تیموتی.سی.جی. فیشر؛ رابرت جی. واشیک؛ شهرزاد برومند
300,000
برنامه ریزی و بودجه بندی در کشورهای فقیر
علی پارساییان؛ ویلدا وسکی
100,000
تجارت بین الملل
مهدی تقوی؛ تیمور محمدی؛ جان کارلو گاندولفو
250,000
تئوری حمایت
احمد شاه رکنی؛ دبلیو.ام کوردن
100,000
خطاهای فکری علم اقتصاد
محمد قلی یوسفی
350,000
درآمدی بر سرمایه و توسعه
محمد ستاری فر
100,000
راهنمای اقتصاد پساکینزی
ریچارد پی.اف.هولت؛ استیون پرسمن؛ مهدی تقوی
200,000
راههای گوناگون توسعه اقتصادی
احمد مجتهد؛ ریچارد پومفرت
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه