موضوعات: اقتصاد
تعداد عنوان ها: 42
مقدمه‌ای بر اقتصاد آلودگی هوا و سلامت
حمید آماده؛ شادیه خون سیاوشان؛ داود دانش‌جعفری
350,000 280,000
مجموعه مقالات کنفرانس حکمروایی و مدیریت منابع آب در ایران
مصطفی شریف؛ اسفندیار جهانگرد؛ حسن طائی ؛ آرین دانشمند
800,000 640,000
اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست‌ها (جلد اول)
سوبس سی. بهاتاچاریا؛ علی فریدزاد
900,000 720,000
اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست‌ها (جلد دوم)
سوبس سی. بهاتاچاریا؛ علی فریدزاد
600,000 480,000
راهنمای اقتصاد پساکینزی
ریچارد پی.اف.هولت؛ استیون پرسمن؛ مهدی تقوی
200,000 160,000
گفتمان توسعه روستایی و کشاورزی در ایران
مصطفی شریف؛ وحید اسلام‌زاده
450,000 360,000
مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش‌ها
عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی
200,000 160,000
اقتصاد کلان
دکتر چارلز آی جونز؛ دکتر اسفندیار جهانگرد؛ دکتر مهدی کرامت فر
500,000 400,000
خطاهای فکری علم اقتصاد
محمد قلی یوسفی
350,000 280,000
اقتصاد کسب و کار
شهزاد برومند جزی؛ اندرو گیلسپی
250,000 200,000
رشد اقتصادی(جلد دوم)
مهدی تقوی؛ رابرت جی.بارو؛ خاویر-سالا آی مارتین
250,000 200,000
تجارت بین الملل
مهدی تقوی؛ تیمور محمدی؛ جان کارلو گاندولفو
250,000 200,000
رشد اقتصادی (جلد اول)
مهدی تقوی؛ خاویر-سالا آی مارتین؛ رابرت جی.بارو
250,000 200,000
اقتصاد کلان
مهدی تقوی
250,000 200,000
مجموعه مقالات همایش اقتصاد،فرهنگ و توسعه ملی
عباس شاکری؛ عبدالرسول قاسمی
120,000 96,000
اصول بهینه یابی پویا
آلفا سی.چیانگ؛ عباس شاکری؛ فریدون اهرابی
200,000 160,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل
مهدی تقوی
100,000 80,000
اقتصاد مدیریت با تاکید بر تئوری نظریه بازی‌ها
تیموتی.سی.جی. فیشر؛ رابرت جی. واشیک؛ شهزاد برومند
300,000 240,000
اقتصاد کلان
گریگوری ان.منکیو؛ علی پارسائیان؛ حمید رضا برادران شرکاء
130,000 104,000
اقتصاد خرد (جلد اول)
رابرت اچ. فرانک؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده
100,000 80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه