تعداد عنوان ها: 457
چکیده مقالات همایش بین المللی ابعاد حقوقی - جرم شناختی تروریسم
حسنعلی موذن زادگان؛ بهزاد رضوی فرد
200,000 150,000
چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ رضا امیدی
100,000 75,000
چکیده مقالات و سخنرانی های نهمین همایش زبان شناسی
دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده ادبیات
100,000 75,000
حاکمیت فناوری اطلاعات و چهارچوب کوبیت
دکتر محمد رضا تقوا؛ مسعود ظهرابی
150,000 112,500
حج
شادی نیک رفعت؛ مرتضی آذرخش
700,000 525,000
حدیث یاس
مژگان ندایی؛ بهناز لطفی؛ مریم رامادان؛ طاهره رفیعی
100,000 75,000
حرفه مددکاری اجتماعی ازدیدگاه جامع
لوئیز جانسون؛ لوئیز جانسون؛ محمدحسین بازرگانی؛ محمدحسین بازرگانی
110,000 82,500
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
جعفر باباجانی
350,000 262,500
حسابداری و کنترل های مالی و دولتی
دکتر جعفر باباجانی
450,000 337,500
حقوق انرژی و محیط زیست
رزماری لیستر؛ آدریان برد بروک؛ دکتر آرامش شهبازی
100,000 75,000
حقوق بیمه
دکتر غلامحسین جباری
120,000 90,000
حقوق جزای عمومی(جلد اول)
حسن دادبان
100,000 75,000
حقوق جزای عمومی (جلددوم)
گاستون استفانی؛ گاستون استفانی؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک
100,000 75,000
حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)
محمدرضا ضیائی بیگدلی
450,000 337,500
حکمه العین
عباس صدری
100,000 75,000
خانواده از منظر قرآن و حدیث
صالح حسن زاده
100,000 75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه