تعداد عنوان ها: 444
تئوری ومسائل مهندسی نرم افزار SCHAUMˋS outlines
دیوید گوستافسون؛ دیوید گوستافسون؛ حسن رشیدی؛ حسن رشیدی
100,000 80,000
جامعه شناسی مرتون
زهره کسایی
100,000 80,000
جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان
محمد حسین پناهی
100,000 80,000
جریان شناسی سلفی تکفیری
عباس نصیری دامغانی
100,000 80,000
جرم سیاسی در حقوق ایران
قدرت الله رحمانی
150,000 120,000
جستارهایی پیرامون حقوق بین الملل (دورۀ دو جلدی)
دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی؛ محمدرضا ضیائی بیگدلی
300,000 240,000
جغرافیای جامع شاهنامه فردوسی
خاور قربانی؛ حمیرا زمردی
150,000 120,000
جغرافیای گردشگری ایران
دکتر محمود ضیایی؛ دکتر علی دلشاد
600,000 480,000
جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه
بهزاد رضوی فرد
100,000 80,000
جواب شافی(رساله ای در نقد ادبی)
سیروس شمیسا
100,000 80,000
چیستی سبک زندگی اسلامی
محمد کاویانی
100,000 80,000
چکیده رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی
دکتر همایون حبیبی
120,000 96,000
چکیده مقالات همایش بین المللی ابعاد حقوقی - جرم شناختی تروریسم
حسنعلی موذن زادگان؛ بهزاد رضوی فرد
200,000 160,000
چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ رضا امیدی
100,000 80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه