تعداد عنوان ها: 444
تأویل و تأویل افراطی
استفان کولینی؛ محسن حنیف؛ طاهره رضایی
120,000 96,000
تجارت بین الملل
مهدی تقوی؛ تیمور محمدی
250,000 200,000
تجارت در دوره قاجاریه
قاسم انصاری رنانی
100,000 80,000
تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی
دکتر داود محب علی
100,000 80,000
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار
فرانک.کی .رایلی؛ فرانک.کی .رایلی؛ غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ کیت سی.براوان؛ فرشاد هیبتی؛ فریدون رهنمای رود پشتی؛ غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ کیت سی.براوان؛ فرشاد هیبتی؛ فریدون رهنمای رود پشتی
200,000 160,000
تحقیق در عملیات( جلد اول)
حمدی طه؛ حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خاتمی فیروزآبادی
300,000 240,000
تحقیق درعملیات (جلد دوم)
حمدی طه؛ حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خاتمی فیروزآبادی
150,000 120,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
120,000 96,000
تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی
ال-آر.هولسی ؛ نادر سالار زاده امیری
200,000 160,000
تحلیل محتوای کاربردی
دکتر کامران فیضی؛ کامران فیضی؛ مهسا پیشداد؛ مهسا پیشداد
100,000 80,000
تحلیل های پویای اقتصادی
دکتر مهدی تقوی
100,000 80,000
تحلیل و طراحی نظام های کامپیوتری
محمود جهانی
150,000 120,000
تحول گفتار قدرت در اسرائیل
شجاع احمدوند
100,000 80,000
تدریس ریاضیات جدید در مدارس ابتدائی
رزماری بلانی؛ رزماری بلانی؛ جمال الدین کولائی نژاد؛ جمال الدین الدین کولائی نژاد
100,000 80,000
تغییر و اصلاح رفتار کودک راهنمایی برای معلمان،پرستاران و والدین
لوک-اس. واتسون؛ لوک-اس. واتسون؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شکوه السادات بنی جمالی
100,000 80,000
تفکر آماری
کاظم ایزدی
100,000 80,000
تمرکز و عدم تمرکز سازمانی
دکتر حسین رحمن سرشت
100,000 80,000
توسعه تکنولوژی(بررسی مفاهیم و فرآیند تصمیم گیری ها)
عباس حاج فتحعلی ها؛ مهدی سید اصفهانی
100,000 80,000
تئوری حمایت دبلیو.ام.کوردن
دکتر احمد شاه رکنی
100,000 80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه