تعداد عنوان ها: 444
انتخاب مصرف کننده آموزش عالی
دکتر وحید مهربانی
150,000
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
دکتر حسن دادبان
100,000 80,000
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)
حسن دادبان
100,000 80,000
بار شناختی و چندرسانه‌ای آموزشی
محمد حسن امیرتیموری؛ محمد زارع
100,000 80,000
بازگشت به حالت اولیه برای عملکرد ورزشی
آقای رسول اسلامی؛ رسول اسلامی؛ امین عیسی نژاد؛ صادق امانی؛ امین عیسی نژاد؛ صادق امانی
300,000 240,000
برگریزان (اشعار سال‌های 1902 - 1900)
دکتر مرضیه یحیی‌پور
150,000
برنامه ریزی آرمانی کاربردی
آقای مهرداد تمیز؛ مهرداد تمیز؛ دیلان جونز؛ سید محمد علی دهقانی فیروزآبادی؛ مجید باقری؛ دیلان جونز؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ مجید باقری
120,000 96,000
برنامه ریزی و بودجه بندی در کشورهای فقیر
دکتر علی پارساییان
100,000 80,000
بنیادگرایی یهودی
لارونس یت زیلبرشتاین؛ شجاع احمدوند؛ ویراسته ی لارونس یت زیلبرشتاین؛ لارونس یت زیلبرشتاین؛ شجاع احمدوند؛ ویراسته ی لارونس یت زیلبرشتاین
100,000 80,000
بهای نابرابری؛ جامعۀ دوقطبی و نابرابر چگونه آیندۀ ما را به خطر می‌افکند؟
جوزف ای. استیگلتز؛ محمد رضا فرزین؛ یکتا اشرفی؛ جوزف ای. استیگلتز؛ محمد رضا فرزین؛ یکتا اشرفی
300,000 240,000
بهبود مدارس از طریق رهبری معلم
الما هریس؛ الما هریس؛ عباس عباس پور؛ دنیل دنیل مویجز؛ یونس صحرانورد؛ عباس عباس پور؛ دنیل دنیل مویجز؛ یونس صحرانورد
100,000 80,000
بهینه سازی خطی و غیر خطی
علی خاتمی فیروزآبادی؛ ستار حمزه جونقانی
300,000 240,000
بهینه سازی خطی و غیر خطی(جلد دوم)
علی خاتمی فیروزآبادی؛ ستار حمزه جونقانی
200,000 160,000
بیوتکنولوژی
علی فرازمند
100,000 80,000
پارسا و ترسا
دکتر میر جلال الدین کزازی
100,000 80,000
پیری
فریده دخت سید مظفری
100,000 80,000
پیش نگارش گام نخست در فرایند پژوهش
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی
100,000 80,000
پیوند سیاست با شعر عصر مشروطه
دکتر عبدالمطلب عبداله
100,000 80,000
تامین مالی زیرساخت
دکتر محمدهاشم بت‌شکن؛ دکتر فرشته رحیمی الماسی
250,000 200,000
تاویل نظری و عملی از دیدگاه غزالی
عبدالجلیل بن عبدالکریم سالم؛ بتول واعظ
200,000 160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه