تعداد عنوان ها: 383
اقتصاد کلان
دکتر چارلز اروینگ جونز؛ اسفندیار جهانگرد؛ مهدی کرامت فر
300,000 240,000
اقتصاد کلان
مهدی تقوی
250,000 200,000
اقتصاد کلان (جلد اول)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000 80,000
اقتصاد کلان (جلد دوم)
گریگوری ان.منکیو؛ حمید رضا برادران شرکاء؛ علی پارسائیان
100,000 80,000
اقتصاد مدیریت با تاکید برتئوری نظریه بازی ها
تیموتی.سی.جی. فیشر؛ رابرت جی. واشیک؛ شهرزاد برومند
300,000 240,000
اققصاد کلان
گریگوری ان.منکیو؛ دکتر علی پارسائیان؛ دکتر حمید رضا برادران شرکاء
130,000 104,000
التمهید فی اعراب آیات من القرآن المجید
دکتر السیدخلیل باستان
150,000 120,000
آلرژی و کودکان
پروانه خوشرو
100,000 80,000
العروض العربی
نادر نظام تهرانی
100,000 80,000
المختصر فی تاریخ الادب الفارسی
نادر نظام تهرانی
100,000 80,000
آمار ناپارامتریک وروش پژوهش با کاربرد نرم افزارSPSS20.0
یعقوب حسینی-علیرضا ضیائی بیده
140,000 112,000
امامت از منظر شیعه دوازده امامی
محمد حسین بیات
120,000 96,000
آموزش کاربردی واژه برای فارسی آموزان سطح مقدماتی و پیش میانی (جلد 1)
رضا مراد صحرائی؛ لیلا بنفشه؛ فائزه مرصوص؛ شهناز احمدی قادر
300,000 240,000
آموزش کاربردی واژه برای فارسی آموزان سطح مقدماتی و پیش میانی (جلد 2)
رضا مراد صحرائی؛ مروارید طالبی؛ لیلا بنفشه؛ فائزه مرصوص؛ شهناز احمدی قادر
300,000 240,000
آنالیز تصادفی
گریگوریو مرسیه؛ محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
150,000 120,000
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
دکتر حسن دادبان
100,000 80,000
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)
حسن دادبان
100,000 80,000
بار شناختی و چندرسانه‌ای آموزشی
محمد حسن امیرتیموری؛ محمد زارع
100,000 80,000
بازگشت به حالت اولیه برای عملکرد ورزشی
آقای رسول اسلامی؛ رسول اسلامی؛ امین عیسی نژاد؛ صادق امانی؛ امین عیسی نژاد؛ صادق امانی
300,000 240,000
برنامه ریزی آرمانی کاربردی
آقای مهرداد تمیز؛ مهرداد تمیز؛ دیلان جونز؛ سید محمد علی دهقانی فیروزآبادی؛ مجید باقری؛ دیلان جونز؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ مجید باقری
120,000 96,000
برنامه ریزی و بودجه بندی در کشورهای فقیر
دکتر علی پارساییان
100,000 80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه