تعداد عنوان ها: 402
مجموعه مقالات همایش دیپلماسی هسته ای
کیهان برزگر؛ علی اسمعیلی اردکانی
100,000
مجموعه مقالات همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری
غلامرضا ذکیانی؛ رها عابدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی
170,000
مجموعه مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی
یحیی مدرسی؛ محمد دبیر مقدم
100,000
مجموعه مقاله های همایش نگین خاتم
نعمت الله ایران زاده
100,000
محاسبات عددی در علوم و مهندسی
عبدالساده نیسی؛ عبدالساده نیسی؛ علی ذاکری؛ علی ذاکری
100,000
مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
دکتر جلیل مسگرنژاد
100,000
مددکاری اجتماعی مهارت کار با گروهها(جلد دوم)
منیر السادات میر بهاء؛ اکبر بخشی نیا
100,000
مددکاری و مراقبت اجتماعی
مالکوم پین؛ مالکوم پین؛ فاطمه زواره یی؛ فاطمه زواره یی
100,000
مدیریت استراتژیک (کاربردی)
داود محب علی؛ حسین رحمان سرشت
100,000
مدیریت تولید و خدمات
مایکل پیندو؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ مایکل پیندو؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مایکل پیندو؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ محمدتقی تقوی فرد،مجتبی حیدر،سیداسماعیل موسوی،سید محمد حسین مجتهدی؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مایکل پیندو؛ مجتبی حیدر؛ سیداسماعیل موسوی؛ سید محمد حسین مجتهدی؛ محمدتقی تقوی فرد،مجتبی حیدر،سیداسماعیل موسوی،سید محمد حسین مجتهدی
100,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی؛ رحمان سعیدی
100,000
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
غلام علی کارگر؛ مصطفی سلطانی
250,000