تعداد عنوان ها: 444
زوج درمانی و خانواده در مانی شناختی-رفتاری(راهنمایی جامع برای مشاوران و درمانگران بالینی)
فرانک ام.داتیلیو؛ معصومه اسمعیلی؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی؛ فرانک ام.داتیلیو؛ معصومه اسمعیلی؛ فرانک ام.داتیلیو؛ معصومه اسمعیلی؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی؛ معصومه اسمعیلی،الهام فتحی،زهرا گرجی؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی؛ معصومه اسمعیلی؛ فرانک ام.داتیلیو؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی؛ معصومه اسمعیلی،الهام فتحی،زهرا گرجی
100,000 80,000
ژنتیک در پزشکی ،تامپسون و تامپسون
مارگارت ویلسون تامپسون(ودیگران...)؛ علی فرازمند؛ مارگارت ویلسون تامپسون(ودیگران...)؛ علی فرازمند؛ مارگارت ویلسون تامپسون(ودیگران...)؛ علی فرازمند؛ علی فرازمند؛ مارگارت ویلسون تامپسون(ودیگران...)
150,000 120,000
ژئوپولیتیک خوزستان و تهدیدات خارجی
دکتر اصغر جعفری ولدانی
130,000 104,000
سیاست از منظر امام علی (ع)
دکتر حسین سلیمی
150,000 120,000
سپهر مهر
حسین کلباسی اشتری
400,000 320,000
سیری در قرار دادهای نفتی ایران
ناصر فرشادگهر
180,000 144,000
سیر نامه نگاری در ادبیات فارسی
منوچهر دانش پژوه
100,000 80,000
سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی
ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میر نظام سجادی؛ ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میر نظام سجادی؛ ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میر نظام سجادی؛ میر نظام سجادی؛ ریچارد اچ.لفت ویچ
150,000 120,000
سیستم های اطلاعات مدیریت
کنت.سی. لاون؛ کنت.سی. لاون؛ حبیب رودساز؛ جین.پی لاون؛ سینا محمدنبی؛ امیرحسین بهروز؛ حبیب رودساز؛ جین.پی لاون؛ سینا محمدنبی؛ امیرحسین بهروز
240,000 192,000
سیستم های آموزشی
بلا. اچ. بنتی؛ انور صمدی راد؛ بلا اچ. بنتی؛ انور صمدی راد
100,000 80,000
سفینه مروارید
منوچهر دانش پژوه
100,000 80,000
سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب
عبد الله نصری
100,000 80,000
سیمای تجارت بین الملل
مرتضی چینی چیان
100,000 80,000
سنجش ترجمه در محیط آموزشی
دکتر بهزاد قنسولی
150,000 120,000
سه قرن با جنبش های اسلامی
دکتر حمید صالحی؛ حمید صالحی؛ عماد اصلانی مناره بازاری؛ عماد اصلانی مناره بازاری
130,000 104,000
سواد صوفی (جستاری در تاویلات صوفیه)
دکتر داود اسپرهم
100,000 80,000
سوزن عیسی
میر جلال الدین کزازی
100,000 80,000
شذرات من النظم و النثر فی العصر الحدیث
نادر نظام طهرانی -سعید واعظ
150,000 120,000
شراکت راهبردی (همکاری در فضای رقابتی، راهبرد نوین خلق ثروت)
دکتر مهدی ابراهیمی؛ مهدی ابراهیمی؛ حسین رحمان سرشت؛ دکتر حسین رحمان سرشت
100,000 80,000
شیعه و حفظ آثار جنگ
احمد اصغریان جدی
100,000 80,000
شناخت جهانگردی
پرویز دیبائی
100,000 80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه