تعداد عنوان ها: 383
سیری در قرار دادهای نفتی ایران
ناصر فرشادگهر
180,000 144,000
سیر نامه نگاری در ادبیات فارسی
منوچهر دانش پژوه
100,000 80,000
سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی
ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میر نظام سجادی؛ ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میر نظام سجادی؛ ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میر نظام سجادی؛ میر نظام سجادی؛ ریچارد اچ.لفت ویچ
150,000 120,000
سیستم های اطلاعات مدیریت
کنت.سی. لاون؛ کنت.سی. لاون؛ حبیب رودساز؛ جین.پی لاون؛ سینا محمدنبی؛ امیرحسین بهروز؛ حبیب رودساز؛ جین.پی لاون؛ سینا محمدنبی؛ امیرحسین بهروز
240,000 192,000
سیستم های آموزشی
بلا. اچ. بنتی؛ انور صمدی راد؛ بلا اچ. بنتی؛ انور صمدی راد
100,000 80,000
سفینه مروارید
منوچهر دانش پژوه
100,000 80,000
سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب
عبد الله نصری
100,000 80,000
سیمای تجارت بین الملل
مرتضی چینی چیان
100,000 80,000
سنجش ترجمه در محیط آموزشی
دکتر بهزاد قنسولی
150,000 120,000
سه قرن با جنبش های اسلامی
دکتر حمید صالحی؛ حمید صالحی؛ عماد اصلانی مناره بازاری؛ عماد اصلانی مناره بازاری
130,000 104,000
سواد صوفی (جستاری در تاویلات صوفیه)
دکتر داود اسپرهم
100,000 80,000
سوزن عیسی
میر جلال الدین کزازی
100,000 80,000
شذرات من النظم و النثر فی العصر الحدیث
نادر نظام طهرانی -سعید واعظ
100,000 80,000
شراکت راهبردی (همکاری در فضای رقابتی، راهبرد نوین خلق ثروت)
دکتر مهدی ابراهیمی؛ مهدی ابراهیمی؛ حسین رحمان سرشت؛ دکتر حسین رحمان سرشت
100,000 80,000
شیعه و حفظ آثار جنگ
احمد اصغریان جدی
100,000 80,000
شناخت جهانگردی
پرویز دیبائی
100,000 80,000
شناخت روحیات ملل
مهدی کروبی
220,000 176,000
شیوه نامه نگارش پایان نامه
عبد الله شفیع آبادی
100,000 80,000
شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
حسین عمادافشار
100,000 80,000
صدق
فرشته نباتی
120,000 96,000
صنعتی شدن و توسعه
طاهره قادری
100,000 80,000
صور ابتدایی حیات مذهبی
امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری؛ امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری؛ نادر سالار زاده امیری؛ امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری؛ امیل دورکهیم
200,000 160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه