نویسنده: نعمت‌الله ایران زاده
تعداد عنوان ها: 6
مجموعه مقالات برگزیده همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی
نعمت‌الله ایران زاده؛ ایوو پانوف؛ علیرضا پور محمد
200,000
مجموعه مقاله های همایش نگین خاتم
نعمت‌الله ایران زاده
100,000