نویسنده: به کوشش غلامرضا ذکیانی
تعداد عنوان ها: 1
مجموعه مقالات همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری
به کوشش غلامرضا ذکیانی؛ رها عابدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی
170,000