نویسنده: محمدرضا فرزین
تعداد عنوان ها: 2
اقتصاد گردشگری
محمدرضا فرزین
450,000
بهای نابرابری؛ جامعۀ دوقطبی و نابرابر چگونه آیندۀ ما را به خطر می‌افکند؟
جوزف ای. استیگلیتز؛ محمدرضا فرزین؛ یکتا اشرفی
300,000