نویسنده: مجتبی آقایی
تعداد عنوان ها: 1
تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان
مقصود امیری؛ سیدعلی ایازی؛ مجتبی آقایی
350,000