نویسنده: راحله گندمکار
تعداد عنوان ها: 2
چکیده مقالات، سخنرانی‌ها و پوسترهای دهمین همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایران
مجتبی منشی‌زاده؛ گلناز مدرسی قوامی؛ راحله گندمکار
120,000
مجاز در زبان فارسی
راحله گندمکار
150,000