نویسنده: ملیکا ترکمان بوترابی
تعداد عنوان ها: 1
مجموعه مقالات همایش بین المللی ترجمه در فضای میان فرهنگی
احمد علی حیدری؛ ملیکا ترکمان بوترابی؛ فرانک هاشمی
250,000