نویسنده: عبدالرسول قاسمی
تعداد عنوان ها: 3
مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش‌ها
به کوشش عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی
200,000
مجموعه مقالات همایش اقتصاد،فرهنگ و توسعه ملی
به کوشش عباس شاکری؛ عبدالرسول قاسمی
120,000