نویسنده: بهزاد رضوی فرد
تعداد عنوان ها: 4
جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه
بهزاد رضوی فرد
100,000 80,000
چکیده مقالات همایش بین المللی ابعاد حقوقی - جرم شناختی تروریسم
حسنعلی موذن زادگان؛ بهزاد رضوی فرد
200,000 160,000