نویسنده: فریبرز درتاج
تعداد عنوان ها: 3
روانشناسی یادگیری
فریبرز درتاج؛ محمد حسین‌خانی
400,000
نظریه‌های آموزش الگوها، راهبردها، روش‌ها، فنون
فریبرز درتاج؛ رسول کرد نوقابی
420,000
از پژوهش تا تصمیم
فریبرز درتاج؛ جلیل یونسی؛ عنایت‌اله زمانپور
150,000