نویسنده: معصومه اسمعیلی
تعداد عنوان ها: 3
درمان شناختی- رفتاری استرس شغلی در حرفه های سلامت
مارتین آر بمبر؛ معصومه اسمعیلی؛ احمدرضا کیانی؛ مسعود اسدی
150,000
عوامل مشترک در خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی
معصومه اسمعیلی؛ داگلاس‌ اسپرنکل؛ سین دیویس؛ جی لیو
100,000
زوج درمانی و خانواده درمانی شناختی-رفتاری(راهنمایی جامع برای مشاوران و درمانگران بالینی)
فرانک ام.داتیلیو؛ معصومه اسمعیلی؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی
100,000