نویسنده: دانشگاه علامه طباطبائی
تعداد عنوان ها: 3
مجموعه مقالات اولین همایش ملّی طرح مسائل جامعه شناسی ایران
دانشگاه علامه طباطبائی؛ انجمن جامعه شناسی ایران ؛ شهرداری تهران
100,000