پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 10
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
600,000
فرآیند خط مشی گذاری های عمومی
سیدمهدی الوانی؛ فتاح شریف‌زاده
120,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000
سیستم های اطلاعات مدیریت
کنث.سی. لاودن؛ حبیب رودساز؛ جین.پی لاودن؛ سینا محمدنبی؛ امیرحسین بهروز
240,000